Conversión de video para Nexus One

Existe una matriz de conversión para ffmpeg para teléfonos con android que expongo a continuación:

device screen resolution command
Nexus One (if input video size > 800×480) 800×480 ffmpeg -i INPUT -y -f mp4 -vcodec mpeg4 -sameq -s 800×480 -acodec aac -ab 160000 -r 18 OUTPUT
Nexus One (if input video size <= 800×480) 800×480 ffmpeg -i INPUT -y -f mp4 -vcodec mpeg4 -sameq -acodec aac -ab 160000 -r 18 OUTPUT
Dream / G1 – if input video size > 480×320 480×320 ffmpeg -i INPUT -y -f mp4 -vcodec mpeg4 -sameq -s 480×320 -acodec aac -ab 160000 -r 18 OUTPUT
Dream / G1 – if input video size <= 480×320 480×320 ffmpeg -i INPUT -y -f mp4 -vcodec mpeg4 -sameq -acodec aac -ab 160000 -r 18 OUTPUT
Magic / myTouch 480×320 same as G1
Droid (if input video size > 854×480) 854×480 ffmpeg -i INPUT -y -f mp4 -vcodec mpeg4 -sameq -s 854×480-acodec aac -ab 160000 -r 18 OUTPUT
Droid (if input video size <= 854×480) 854×480 ffmpeg -i INPUT -y -f mp4 -vcodec mpeg4 -sameq -acodec aac -ab 160000 -r 18 OUTPUT
Eris / Desire 480×320 same as G1
Hero 480×320 same as G1
Cliq / DEXT 480×320 same as G1
Behold II 480×320 same as G1

Si quereis usar Handbrake en su versión de linea de comandos podeis utilizar:

HandBrakeCLI -i «INPUT» -o «OUTPUT» -f mp4 -e x264 -q 0.60 –loose-anamorphic -x level=30:cabac=0:ref=2:mixed-refs:analyse=all:me=umh:no-fast-pskip=1 –deblock -E faac -B 128 -R 48 -6 dpl2

Publicaciones Similares

Deja una respuesta